หน้าแรก สมาคม สรยท. ข่าว ข่าวอื่นๆ ยอดผลิตรถยนต์สิงหาคม 2561 ผลิตรถยนต์ 181,237 คัน เพิ่มขึ้น 2.15%

ยอดผลิตรถยนต์สิงหาคม 2561 ผลิตรถยนต์ 181,237 คัน เพิ่มขึ้น 2.15%

ขายในประเทศ 86,780 คัน เพิ่มขึ้น 27.7% ส่งออก 102,513 คัน ลดลง 0.38%

นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์  รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนสิงหาคม 2561 ดังนี้

รถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนสิงหาคม 2561 มีทั้งสิ้น 181,237 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2560 2.15% จากการผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะเพื่อจำหน่ายในประเทศ เพิ่มขึ้น 18.58% และ 1.69% ตามลำดับ

จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม – สิงหาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,420,925 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – สิงหาคม 2560 ร้อยละ 10.37

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศ ทั้งสิ้น 86,780 คัน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 27.7% จากเศรษฐกิจภายในประเทศ ที่ดีขึ้นด้วยการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น ผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น การก่อสร้างของรัฐวิสาหกิจและเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง นักท่องเที่ยวยังคงเพิ่มขึ้น การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาลที่ส่งเสริมการค้าส่งและค้าปลีกเติบโตขึ้น การส่งออกและนำเข้ายังขยายตัว รวมทั้งการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่เข้าสู่ตลาด

เดือนมกราคม – สิงหาคม 2561 รถยนต์มียอดขาย 657,844 คัน เพิ่มขึ้น 21.1% 

การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เดือนสิงหาคม 2561 ส่งออกได้ 102,513 คัน ลดลง 0.3%8 จากการส่งออกรถยนต์นั่งและรถ PPV ที่ลดลง โดยลดลงเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดเอเชีย ตลาดแอฟริกา และตลาดยุโรป มูลค่าการส่งออก 55,727.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.8% มูลค่าเพิ่มขึ้นเนื่องจากส่งออกรถกระบะ เพิ่มขึ้น 7.02%

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์ เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 80,598.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.36%

เดือนมกราคม – สิงหาคม 2561 ส่งออกรถยนต์ 754,624 คัน เพิ่มขึ้น 3.47% มีมูลค่าการส่งออก 396,493.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.79%

มูลค่าส่งออกรถยนต์ เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 587,118.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.72%

รถจักรยานยนต์ ผลิตได้ทั้งสิ้น 208,186 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2560 3.02% แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 172,576 คัน เพิ่มขึ้น 1.79% และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 35,610 คัน เพิ่มขึ้น 9.43%

เดือนมกราคม – สิงหาคม 2561 ผลิตทั้งสิ้น 1,727,338 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 1.7%

ยอดขาย 156,866 คัน เพิ่มขึ้น 6.1% มกราคม – สิงหาคม 2561 ขาย 1,225,600 คัน ลดลง 0.8%

รถจักรยานยนต์ ส่งออก 64,550 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้น 4.2% มูลค่า 4,812.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.5%